Informacje

 • Harmonogram zajęć aplikantów komorniczych

  publikujemy harmonogramy zajęć na 2015 rok dla I i II rocznika aplikantów

  I rok

  II rok

 • Orzeczenie TK

  Zobacz komunikat prasowy po rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym - SK 4/10

  więcej

   

Harmonogram zajęć aplikantów komorniczych

Poniżej publikujemy harmonogramy zajęć na 2015 rok dla aplikantów:

I roku

II roku

TERMINY POSIEDZEŃ RADY IZBY KOMORNICZEJ W RZESZOWIE W 2015 ROKU

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie uprzejmie informuje, że posiedzenia Rady w 2015 roku zostały ustalone na:

- 17 lutego, godz. 09.30

- 30 marca, godz. 09.30

- 27 kwietnia, godz. 09.30

- 25 maja, godz. 09.30

- 29 czerwca, godz. 09.30

- 27 lipca, godz. 09.30

- 14 września, godz. 09.30

- 26 października, godz. 09.30

- 23 listopada, godz. 09.30

- 21 grudnia, godz. 09.30

 

Jednocześnie informujemy, iż w siedzibie biura Izby Komorniczej w Rzeszowie, przy ul. Króla Stanisława Augusta 29, w podanych terminach posiedzeń, w godz. od 09.00 do 09.30 będą odbywały się dyżury członków Rady Izby.
IV DZIEŃ OTWARTY KOMORNIKÓW SĄDOWYCH


20 listopada (czwartek) w całej Polsce odbył się IV Dzień Otwarty Komorników Sądowych pod hasłem „Bo jeden podpis może przekreślić drugą młodość”. Organizatorami akcji byli: Krajowa Rada Komornicza oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”.

Komornicy udzielili informacji dotyczących ich pracy, wykonywania wyroków sądowych oraz zasad prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W tym roku szczególny nacisk nałożono na przekazanie seniorom informacji i wskazówek, które pozwolą uchronić się przed skutkami nierozważnego zarządzania własnym majątkiem.

20 listopada 2014 r. w godzinach 10.00 - 16.00 podczas IV Dnia Otwartego Komorników Sądowych również Komornicy Sądowi Izby Komorniczej w Rzeszowie prowadzili dyżury. Poniżej publikujemy przedmiotowy wykaz kancelarii:

 1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
  Stanisław Różański, Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
  ul. Chodkiewicza 7, 35-051 Rzeszów.
 2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
  Mirosław Wolanin, Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
  ul. Bernardyńska 5, 35-069 Rzeszów.
 3. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
  Jan Forystek, Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
  ul. Słowackiego 24/35, 35-060 Rzeszów.
 4. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie
  Jacek Wróbel, Kancelaria Komornicza w Łańcucie
  ul. Piłsudskiego 68, 37-100 Łańcut.
 5. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie
  Marcin Lojtek, Kancelaria Komornicza w Łańcucie
  ul. Danielewicza 2, 37-100 Łańcut.
 6. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu
  Andrzej Zając, Kancelaria Komornicza w Kolbuszowej,
  ul. Obrońców Pokoju 20, 36-100 Kolbuszowa.
 7. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu
  Andrzej Janusz, Kancelaria Komornicza w Mielcu,
  ul. Kościuszki 18, 39-300 Mielec.
 8. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
  Agnieszka Bandosz, Kancelaria Komornicza w Przemyślu
  ul. Plac na Bramie 12, 37-700 Przemyśl.
 9. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
  Urszula Borkowska, Kancelaria Komornicza w Przemyślu,
  ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl.
 10. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
  Adrianna Zbucka, Kancelaria Komornicza w Jarosławiu,
  ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław.
 11. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
  Józef Zagrobelny Kancelaria Komornicza w Jarosławiu,
  ul. Jana Pawła II 7, 37-500 Jarosław.
 12. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku
  Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza w Sanoku,
  ul. Cerkiewna 7, 38-500 Sanok.
 13. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu
  Helena Serafin, Kancelaria Komornicza w Tarnobrzegu,
  ul. Dominikańska 11, 39-400 Tarnobrzeg.
 14. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli
  Jan Zybura, Kancelaria Komornicza w Nisku,
  pl. Wolności 10, 37-400 Nisko.
 15. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
  Anetta Paszkowska, Kancelaria Komornicza w Brzozowie,
  ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów.
 16. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle
  Paweł Sojka, Kancelaria Komornicza w Jaśle,
  ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło.
 17. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle
  Wojciech Piątek, Kancelaria Komornicza w Jaśle,
  ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło.

 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji IV Dnia Otwartego Komorników Sądowych dostępne są na stronie internetowej www.lepiejtowiedziec.pl.

WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie publikuje wzór wniosku dotyczący zamówienia identyfikatora dla komornika, asesora oraz aplikanta komorniczego.

wzór wniosku

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie

Icon 01

Izbę Komorniczą w Rzeszowie tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, który obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych: w Rzeszowie, w Krośnie, w Przemyślu oraz w Tarnobrzegu.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie, Strzyżowie.

Sąd Okręgowy w Krośnie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku oraz Sanoku.

Sąd Okręgowy w Przemyślu obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu, Przeworsku.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu.

Izbę Komorniczą w Rzeszowie reprezentuje Rada Izby Komorniczej.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Icon 01

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało, wzorem lat ubiegłych Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Mając na uwadze pozytywne doświadczenia roku ubiegłego, w którym dyżury pełnione przez komorników sądowych cieszyły się dużym zainteresowaniem, samorząd komorniczy postanowił kontynuować swój udział
w inicjatywie również w roku bieżącym.

W całym kraju zostały wyznaczone Ośrodki Pomocy, zaś w celu zapewnienia większej dostępności utworzono także filie na terenie województw, w których działają. Ośrodki zapewniają wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

zobacz plakat zobacz ulotkę

Komornik nie dostanie całej renty za zasługi dla kraju

Icon 02

Renta specjalna przyznana przez premiera nie podlega zwykłym zasadom egzekucji komorniczej

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2011 r. (III UZP 2/10) w sprawie działacza wolnościowego, którego zasługi zostały uznane przez premiera w 2009 r.

Opozycjonista od 2006 r., pobierał także wcześniejszą emeryturę. Miesiąc po tym, jak premier przyznał ubezpieczonemu świadczenie specjalne, ZUS, który już wcześniej potrącał z jego emerytury pieniądze dla komornika, zabrał mu także nowo przyznane świadczenie. Wtedy ubezpieczony odwołał się do sądu, twierdząc, że renta wyjątkowa przyznana przez premiera ma charakter samoistny i powinna podlegać egzekucji komorniczej jako oddzielne świadczenie. Dzięki temu część tej renty zostałaby w jego kieszeni.

W myśl art. 141 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w razie potrącania przez ZUS należności z wypłacanych przez zakład świadczeń wolna od egzekucji jest kwota odpowiadająca połowie najniższej emerytury, czyli 353,15 zł.

Gdy sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, sędziowie na rozprawie 20 stycznia 2011 r. podjęli uchwałę, z której wynika, że świadczenie specjalne przyznane przez premiera, np. za zasługi dla państwa, podlega oddzielnej egzekucji komorniczej.

SN uznał, że w myśl art. 82 ustawy emerytalnej premier może przyznać rentę lub emeryturę specjalną na warunkach i w wysokości innych niż określone w tej ustawie. Jest to świadczenie specjalne, finansowane z budżetu państwa, a nie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma ono także charakteru roszczeniowego.

Jego osobny charakter podkreśla fakt, że renta przyznana przez premiera jest świadczeniem, które może być pobierane razem z emeryturą czy rentą przyznaną przez ZUS. Nie stosuje się do niej przepisów o zbiegu prawa do dwóch świadczeń z ZUS.

To świadczenie może także zostać odebrane przez np. kolejnego premiera, który będzie innego zdania co do zasadności jego przyznania.

Umiejscowienie tych przepisów obok innych – dających prezesowi ZUS prawo do przyznawania rent specjalnych osobom, którym np. brakuje stażu ubezpieczeniowego, ale rządzących się ogólnymi zasadami, dotyczącymi pozostałych świadczeń z ZUS, wynika jedynie ze względów technicznych.

"Za zaległości w egzekucji odpowiada przestarzałe prawo, a nie komornicy"

Icon 03

Prowadzone są prace nad przekazaniem urzędom skarbowym kompetencji do ściągania grzywien. Czy to oznacza, że komornicy sobie z tym nie radzą?

Wskazane należności były już ściągane w drodze egzekucji administracyjnej. Zostały jednak przekazane komornikom. Wówczas uznano bowiem, że droga egzekucji sądowej będzie szybsza i sprawniejsza. Ponadto, należy pamiętać, że ocena w tym zakresie nie może być prowadzona w oderwaniu od rodzaju sprawy. To są specyficzni dłużnicy oraz specyficzne sprawy. Chodzi o grzywny, które zostały nałożone w postępowaniu karnym. Dłużnicy ich nie płacą, pomimo grożącej im za to kary aresztu. Skuteczność w tym przypadku nie będzie zatem na pewno taka jak w przypadku należności podatkowych, które w większości są przedmiotem egzekucji administracyjnej. Ten projekt może także spowodować duże obciążenia dla budżetu państwa. Egzekucje w całości sfinansuje bowiem Skarb Państwa. Ponadto, wierzyciel w przypadku skutecznej egzekucji administracyjnej otrzymuje mniej. Z sumy wyegzekwowanej należy bowiem potrącić opłatę komorniczą w wysokości 5 proc.

Czy zauważa pan potrzeby reform w procesie szkolenia aplikantów komorniczych?

Model aplikacji komorniczej wymaga zmian polegających na rozszerzeniu programu o elementy z prawa karnego, podatkowego itp., tak aby wprowadzić pełną zamienność zawodów prawniczych. Dobry komornik powinien mieć możliwość przejścia do zawodu radcy prawnego czy adwokata. Obecnie takiej możliwości nie ma. Jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Należy jednak dążyć do pełnej zamienności zawodów prawniczych, aby do środowiska komorniczego trafiali najlepsi prawnicy. Nie zachęca do tego bowiem perspektywa wykonywania zawodu komornika do końca życia. Obecnie adwokatem czy radcą prawnym może zostać osoba pracująca przez pięć lat w sekretariacie w kancelarii. Komornikiem można natomiast być przez wiele lat, a mimo to zdarzają się przypadki, że w celu wykonywania jednego z tych zawodów trzeba od początku odbywać aplikację.

Czy oznacza to, że obecnie jest za mało komorników?

Nie spotkałem się z opinią, że dostęp do pomocy komorniczej jest utrudniony. Nie oznacza to, że nie należy tworzyć nowych kancelarii. Powinno się jednak zakładać je tam, gdzie rzeczywiście istnieje taka potrzeba. Niestety w stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości widzę totalny chaos. Z jednej strony zakłada ono bowiem tworzenie kancelarii wedle potrzeb. Równocześnie jednak w periodyku Ministerstwa Sprawiedliwości wskazano, że będzie przybywać 100 komorników rocznie. Ja jestem przeciwny takiemu automatyzmowi. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzieć, w jakim regionie kraju zaistnieje konkretna potrzeba zwiększonej liczby komorników. Coraz więcej jest przypadków, że Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie kancelarii, a prezesi sądów bronią się przed tym poprzez negatywne zaopiniowanie takich wniosków.

A co z ustawą o komornikach? Była ona przecież nowelizowana wielokrotnie.

Ustawa o komornikach zdecydowanie jest niespójna. Doprowadziła do tego zbyt duża liczba nowelizacji. Praca nad nową ustawą jest więc obecnie koniecznością. Należałoby zmienić zasady powoływania oraz odwoływania zastępstwa komorników. Instytucja miarkowania opłat egzekucyjnych w obecnym kształcie również jest wadliwa.

Samorząd sam musi archiwizować akta

Icon 04

Nałożony przed pięciu laty na komorników obowiązek archiwizowania akt zakończonych egzekucji jest zgodny z konstytucją

Zdecydował tak Trybunał Konstytucyjny (sygnatura akt K 20/08).

Wcześniej nie było tego problemu, gdyż komornicy byli pracownikami szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, a archiwizowanie akt należało do sądów. Tymczasem status komorników ewoluował. Ich kancelarie działają na własny rachunek. Stały się niemal prywatnymi firmami, choć zajmują się działalnością publiczną.

W tej sytuacji w noweli do ustawy o komornikach (art. 37b) nałożono na Krajową Radę Komorniczą obowiązek przechowywania akt komorniczych, zaliczając je do państwowego zasobu archiwalnego, a archiwum KRK włączono do państwowej sieci archiwalnej.

Wiąże się to z dużymi wydatkami. Jak powiedział „Rzeczpospolitej” Jarosław Świeczkowski, prezes KRK, roczny koszt tego przedsięwzięcia to 1,4 mln zł. Do tego dochodzą koszty budowy odpowiednich hal. Pierwsza za 4 mln zł jest już niemal pełna, więc musi powstać następna.

Zdaniem komorników te ciężary są zbytnią ingerencją w w prawa majątkowe samorządu. Występujący w imieniu Sejmu poseł Stanisław Rydzoń przypomniał jednak, że nowela została wprowadzona na wniosek komorników, a ich samorząd nie oponował. Koszty archiwizowania i tak ponoszą dłużnicy, uiszczając opłaty komornicze.

Trybunał przychylił się do tej argumentacji. Uznał, że przetrzymywanie akt jest ściśle związane z pracą komorników i nie jest nadmierną ingerencją w samorząd.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.